Activiteiten

Strategische beleidsadvisering en beleidsontwikkeling is de kerntaak van de Beleidswinkel.

Door overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt de Beleidswinkel gevraagd te adviseren en mee te denken ten aanzien van het strategisch beleid. Het integraal beleidsadvies wordt vaak tevens voorzien van een juridische check en communicatie advies.

De Beleidwinkel kunt u ook inzetten voor de uitvoering van bestaand beleid.

Op Hogescholen en Universiteiten brengt de Beleidswinkel middels (gast-) docentschappen haar kennis over.