Referenties

De Beleidswinkel werkt onder andere voor:

 • Hogeschool Windesheim
 • ROC Rijn IJssel
 • Van Hogen HRM
 • Smart!reintegratie

 

Voor deze organisaties heeft de Beleidswinkel onder andere de volgende werkzaamheden verricht.

Beleidsadviezen en uitvoering:

 • Opstellen van een opleidingsplan (Toegepaste Gerontologie Windesheim).
 • Projectleider accreditatie opleiding Toegepaste Gerontologie.
 • Opstellen van een communicatieplan en relatiebeheerssysteem voor de opleiding Toegepaste Gerontologie
 • Aanpassen ambitiedocument en opstellen van een communicatiedocument (ROC Rijn IJssel)
 • Uitvoeren van het re√Įntegratiebeleid (Smart!reintegratie)
 • Uitvoeren van het communicatiebeleid (VanHogen HRM)

Onderwijs activiteiten:

 • Ontwikkeling lesprogramma‚Äôs: Sociale Geografie, Praktijkgericht onderzoek en beleidsonderzoek, professioneel adviseren en presenteren

Nevenactiviteiten:

Lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal: onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Veenendaal.